Saiknes

Lapas ir latviešu valodā, izņemot, ja citādi norādīts.

Bībele

www.bibele.lv -- Bībele un tās izpētes materiāli 

www.bibelesbiedriba.lv -- Latvijas Bībeles biedrība  (Lv/An) 

www.biblegateway.com -- Bībeles tulkojumi un interpretācijas (An/Kr/citas valodas)

Kristiešu portāli

www.baznica.lv -- Baznīca
www.zvans.llu.lv -- Zvans

Latviešu luterāņu saites

www.lutheran.lv -- Latvijas evanģēliski luteriskā Baznīca 

www.baznica.de -- Latvijas evanģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (pārvalde Vācija)
http://www.ltn.lv/~evalds/ -- Latviešu Luterāņu draudzes 

http://www.luteranis.lv/index_laikraxc.php -- Latvijas Luterānis; Augsberga Institūta laikraksts
http://www.lutheran.lv/ljd/ -- Latvijas Luterāņu Jauniešu dienas
www.lelc-india.org.uk -- Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas ārmisijas darbs Indijā (An)

Citas kristiešu konfesijas

www.gbgm-umc.org/latvia/indexlv.htm -- Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca (Lv/An) 

www.adventistu.baznica.lv -- Latvijas Septītās dienas Adventistu baznīca (Lv/An) 

http://www.pareizticiba.lv/ -- Latvijas Pareizticigā baznīca  (Lv/Kr) 

http://www.heb.lv/ -- Harizmātiski Episkopālā Baznīca 

www.sj.lv -- Romas katoļu Baznīcas Jezuītu ordenis 

http://www.qua.eclub.lv/ -- Draugu reliģiskā sabiedrība (Kveikeri)

Latviešu organizācijas tuvumā

www.latviesi-dc.org-- Latviešu organicācijas Vašingtonā, D.C. (LOV)

www.alausa.org -- Amerikas latviešu apvienība (Lv/An)
www.alja.org/lv/ -- Amerikas Latviešu Jauniešu Apvienība (Lv/An) 

www.pbla.lv -- Pasaules brīvo latviešu apvienību (Lv/An) 

www.jbanc.org -- Kopējā baltiešu amerkāņu nationālo komiteju (JBANC) (An)
www.nydraudze.org -- Ņujorkas latviešu ev. lut. draudze
www.garezers.org -- Latviešu centrs Gaŗezers

Kristiešu organizācijas

www.agape.lv -- "Campus Crusade for Christ" un Agape Latvija (Lv/An) 

www.belovodije.com -- Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītojošs fonds Belovodje (Kr) 

www.grasi.apollo.lv -- Grašu bērnu ciemats (Lv/An/Vāc/Fr)
www.ywam.lv -- Jaunatne ar Misiju (Lv/An) 

laulatie.from.lv -- Laulāto tikšanās kustība (Lv/Kr) 

www.prolife.lv -- Kustība par dzīvību
www.dz.from.lv -- Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība "Dzintars"
www.lksb.lv -- Latvijas Kristīgā studentu brālība
www.ltn.lv/~dialogs -- Latvijas Kristīgais Kultūras fonds un Kristīgais labdarības fonds "Dialogs"
www.iclub.lv/dcb -- LELB Dienas centrs ielu bērniem (Lv/An)

Medija

www.lkr.lv/radio.htm -- Latvijas Kristīgais radio
www.fao.lv/tuplus3 -- Latvijas Kristīgais radio raidījums Tu + 3
www.stunda.lv -- Luterāņu stunda (Lv/An) 

www.catholic.lv/liepaja/nac -- Romas katoļu baznīcas Liepājas bīskapijas informatīvais izdevums Nāc

Izglītība

www.kra.lv -- Latvijas Kristīgā akadēmija 

www.lu.lv/fakultates/tf/ -- Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte
www.catholic.lv/seminars -- Katoļu Teoloģijas augstskola 

Latviešu valodas informācija

home.mira.net/~ints/free.html -- Bezmaksas latviešu burti (An) 

www.latviansonline.com -- Interneta latvieši, ieskaitot vēl saites (An) 

www.latvians.com -- Informācija par Latvijas vēsturi un kultūru (An)

Juris Lazdiņš palīdzēja sastādīt šo sarakstu.

Latviešu Ev. Lut Baznīca Amerikā
LELBA

Vašingtonas DC tautas deju grupa 
NAMEJS.