Ciešanu laikā lasījumi katrai dienai

2020-03-17

III svētdiena Ciešanu laikā 15. martā 

Kungs, dod man dziļu pazemību, pareizu dedzību, gaišu mīlestību un acis, kas vienmēr vērstas uz Tevi. Tad Tavs prāts lai notiek, lai ko tas nozīmētu. (George Whitehead) 

Lej debess gaismu manī, gaismas Tēvs,
lai ar savu baismu tumsas vairos es.
Tveri mani spēkā, mīlestības Dievs,
lai es, kaistot grēkā, varu pacelties.
Āmen. (Arvīds Treicis)
Atver man acis, lai redzu es Jēzu....

Oculi / acis

Svētdien: Psalms 25:15
Pirmdien:Marka ev. 10: 46-52
Otrdien: Mateja ev. 6: 22-26
Trešdien: Mateja ev. 6: 5-15
Ceturtdien: Mateja ev. 25: 31-41
Piektdien: Mateja ev. 12: 15-21
Sestdien: Lūkas ev. 10: 21-24 un I Jāņa vēst. 4: 7-16