māc. Anitas 15. marta ziņojums draudzei

2020-03-25

Labrīt, mīļā draudze!

Jēzus Kristus želastība, Dieva Tēva mīlestība un sadraudzība Svētajā Garā ir ar mums! 

 Paldies Dievam tā patiešām ir -- Āmen! -- arī par spīti tam, ka nevaram šodien sanākt vienuviet.   

Pēdējā nedēļas laikā, kad koronavīrusa izplatīšanās ir drastiski palielinājusies, neziņai un nemieram pāri no daudzām pusēm veļas virsū visādas ziņas -- daudzas informātīvas, dažreiz nepatiesas, draudošas, bet arī mierinošas. Zinu, ka manas jūtas un arī praktiski lēmumi šonedēļ ir šausmīgā tempā lēkājuši starp uztraukumu un mieru, starp emocijām un praktiskumu, starp neatliekamu rīcību un neērtu gaidīšanu. Ticu, ka jums tāpat. 

Tādā gaisotnē un realitātē pašlaik jādzīvo, bet cauri tam visam skan Dieva Vārds, kas daudzos veidos mūs uzrunā -- 

1. Dieva klātienē, 2. Svētajos Rakstos, 3. Ticībā, 4. Lūgšanās, 5. Līdzcilvēkos. 

Piedāvāju jūsu pārdomām šinī svētdienas rītā sekojošos vārdus. Lai mūs vieno Dievs, kas spēj šos vārdus padarīt dzīvus tā, ka tos varam sevī uzņemt un piedzīvot Viņa klātieni un mieru! Tos var visus vienā laikā izlasīt, vai lasīt pa daļām, tos lietojot klusām lūgšanām vai meditācijai. Lai Dievs svētī!

1. Dieva klātiene. Kā jau svētdienā, iesāksim ar korāļa apliecinājumu:
Dieva mīlestības spēkā Viss labi būs! (Dz.gr. 489)

2. Svētie Raksti. Dieva vārds, kā ap. Pāvils rakstījis 1. vēstulē Timotejam:
Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. (1:7)

3. Ticība. Pēc manām domām labs un iedvesmojošs padoms kā saprast šo laiku, kad grūti saprast kā to visu saprast, ir māc. Lynn Ungar'as dzejolis (https://www.lynnungar.com):

Pandemic

What if you thought of it as the Jews consider the Sabbath -- the most sacred of times? Cease from travel. Cease from buying and selling. Give up, just for now, on trying to make the world different than it is. Sing. Pray. Touch only those to whom you commit your life. Center down. And when your body has become still, reach out with your heart. Know that we are connected in ways that are terrifying and beautiful. (You could hardly deny it now). Know that our lives are in one another's hands. (Surely, that has come clear). Do not reach out your hands. Reach out your heart. Reach out your words. Reach out all the tendrils of compassion that move, invisibly, where we cannot touch. Promise this world your love-for better or for worse, in sickness and in health, so long as we all shall live.  - Lynn Ungar 3/11/20

4. Lūgšanas. Vienosimies ar ticīgiem latviešiem visā pasaulē caur lūgšanas vārdiem, ko uzrakstījusi mūsu archibīskape Lauma!

Svētais Debestēvs,

Tu tik dažādi uzrunā mūsu sirdis, aicinot Tev uzticēt visas mūsu rūpes ne tikai par sevi, bet par katru ap mums. Pasargā visus no vīrusa, kas apdraud tik daudz cilvēku veselību un dvēseles mieru, bet, īpaši, Tēvs, stāv klāt un svētī, pasargā katru ārstu, katru medmāsiņu, katru slimnieku aprūpētāju, katru ambulances braucēju, katru farmaceitu, katru, kas strādā slimnīcās, aprūpes namos, bērnu centros. Viņi tik daudz no sevis atdod, dod viņiem izjust mūsu lūgšanas un pateicību.

Tu visu Radītājs un Svētais Gars, iedvesmo katru zinātnieku, laboratorijās strādnieku, lai tie ātrāk atrastu pret zāles Covid-19 vīrusam. Mēs tā ceram drīz dzirdēt labās ziņas, ka atrastas zāles, kas palīdz. Paldies par viņiem, no kuŗiem tik daudz tiek sagaidīts. Paldies, ka viņi ir, kas tik pašaizliedzīgi strādā. Stāv klāt arī viņu ģimenēm un draugiem. Palīdzi, Dievs Svētais Gars, ka viņi izjūt mūsu lūgšanas.

Visvarenais Dievs, mēs lūdzam par tiem, kas strādā, lai mums sagādātu ēdienu un vajadzīgos produktus. Pasargā katru kravas mašīnas braucēju; katru, kas strādā, lai ražotu un tos nogādāt veikalos. Pasargā, ka viņi nesaslimtu, jo viņi daudz riskē par svētību mums.

Kungs Jēzu, Tu, kas zini, cik liels spēks ir bailēm, pasargi mūs no izmisuma, ka mums kā varētu pietrūkt, dāvini līdzsvarotu domāšanu, kas atgādina rūpēties arī par citiem, kam patiešām varētu pietrūkt. Dāvini gudrību sagatavoties laikam, kas prasa no mums dzīvot tā, kā neesam ieraduši, palīdzi neiekrist dvēselei graujošā panikā.

Kā Tēvs debesīs Tu zini, cik ļoti mīlam savus bērnus un mazbērnus, esi klāt tiem, kas lemts strādāt no mājām un vienlaicīgi gādāt par savu bērnu skološanu. Turpini svētīt un Iedvesmot vecākus un skolotājus veikt savus darbu, lai pat šajā grūtā laikā, bērni un ģimenes, mēs visi kopā kļūtu stiprāki.

Paldies par tiem, strādājot finansiālā laukā, cenšas mierināt, atrast atrisinājumus, lai neciestu tie, kam bailes. Vadi tos, kas vada valstis pa visu plašo pasauli. Dāvini izprast, ka šī ir krīze, kas vieno mūs ar visiem Tevis radītiem bērniem. Aizsargā no ļaunuma un tiem, kas izmanto šo laiku un bailes, lai iegūtu ko sev.

Tu stiprais Dievs un Pestītāj, turpini atklāt mums, cik spēcīga Tava žēlastība un tā cerība, kas mūsos mostas, kad atceramies, ka Tu, Jēzu esi mūsu miers. Tu esi tas, kas atjauno cilvēku un cerību tajā. Tu esi Tas, kas piešķir mūžīgās dzīvības spēku šim laikam, jo viss ir un paliek Tavās rokās. Esi mūsu gaisma, miers un tas, kas atgādina, ka dievišķīgās, svētās, nekad nebeidzamās mīlestības spēkā, viss labi būs! Viss, viss, lai būtu labi, Debestēvs, to lūdzam no sirds mūsu Pestītāja Jēzus vārdā un Svētā Gara spēkā. Āmen.

5. Līdzcilvēki. Visvairāk man šodien pietrūkst jūs visi un mūsu sadraudzība -- dievkalpojumā, Svētajā vakarēdienā, skolā, pie kafijas galda. Šeit piedāvāju (savā tulkojumā) feisbukā izlasītu attieksmi pret sadzīves un sadraudzības ierobežojumiem, kuriem mums tagad jāseko. 

Katrs rokas spiediens, kas šodien nenotiek, lai kļūst par telefona zvanu.Katrs apkampiens, no kā šodien izvairāmies, lai pārvēršas vārdos, kas apliecina sirsnīgas rūpes.Katra colla un katra pēda, ko ieturam starp sevi un otru, lai liek pārdomāt kā vienam otru atbalstīt, kad palīdzība būs nepieciešama. (Rav Yosef)

Mīļā draudze! Lai Dievs jums svētī šo dienu, baudiet to, pārliecībā, ka Dieva mīlestības spēkā Viss labi būs!

Jūsu,māc. Anita