Draudzes satversme

Draudzes satversme un darbības noteikumi.pdf (197,4 kB)

Iestāšanās anketa

Iestāšanās DC draudzē anketa.pdf (128,7 kB)

 

DIEVNAMA LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN LIKMES

Kristība

Pēc mūsu ev. lut. Baznīcas kārtības kristības notiek draudzes dievkalpojumā – svētdienā vai svētkos. Īpašas likmes vai noteikumi neattiecas.

Bet, ja nopietnu un attaisnotu iemeslu dēļ, kristības ar mācītāju sarunātas citā dienā/laikā, tad ģimenei jāmaksā par dievnama lietošanu $250 + $/ stundā dežurantam*.

Piezīme: Kristībās bērns kļūst par Baznīcas locekli un tiek iesaistīts noteiktā draudzē. Tādēļ vismaz vienam vecākam jābūt mūsu draudzes loceklim.

Ārpus kārtas mūsu dievnamā var notikt citas draudzes locekļa/u bērna kristības, ja ir piekrišana no tās draudzes mācītāja/s.

Laulības

Draudzes locekļiem dievnama lietošana ir pret ziedojumu, bet $50 /stundā dežurantam.

Tiem, kas nav mūsu draudzes locekļi, par dievnama lietošanu jāmaksā $250 + $50/ stundā par dežurantu.

Bēres

Miruša draudzes locekļa bēres notiek dievnamā pret ziedojumu.

Tiem, kas nav draudzes locekļi, par dievnama lietošanu bēru dievkalpojumam jāmaksā $250 + $50/ stundā par dežurantu.

 

* Dežurants nepieciešams ja būs vairāk par 50 dievlūdzēju / viesu.

Apmācītu dežurantu sarakstu veido pērmindere Dagnija Ķilpe.

Dežurants var būt pašu ģimenes loceklis vai mūsu draudzes loceklis – ko apstiprina Dagnija Ķilpe un mācītāja.

Dežurants saņem attiecīgo honorāru.