Latviešu organizācijas Vašingtonā (LOV) 

LOV ir organizāciju apvienība, kas sastāv no Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes, latviešu skolas, Pensionāra nama (LELCHE), Daugavas Vanagu apvienības, Studenšu korporāciju kopas Vašingtonas pilsētā un Vašingtonas konventa.

Informāciju par LOV var atrast šeit www.latviesi-dc.org/lv