Laipni aicināti Vašingtonas DC Latviešu evanģeliski luteriskā draudzē!

"Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem!" Ps. 119:105

Latviešu evanģēliski luteriskā draudze Vašingtonā, DC ir bijusi latviešu un kristiešu centrs vairāk kā 60 gadus. Draudze ir daļa no Latviešu Evanģēliskā Luteriksās Baznīcas Americā (LELBA).

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu valodā. Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem sarīkojumiem.

Baznīcas misija ir attēlota viņas emblēmā, kura atrodas lapas aukšējā kreisajā sturī. Draudze ir koks, kam saknes ir tautiskā mantojumā, bet kas caur Kristus krustu piecdesmit gadu audzis un nesis augļus. Latviešu raksts atrodas tieši zem krusta altāŗa krāsainā logā; to var redzēt zem altāŗa. Tomēr vēl vienmēr ir vieta jauniem zariem ar nākotnes augļiem.

Kristīgā ticība un latviskā kultūra ir sastopāmas draudzes sarīkojumos, kā piemēram, 18. novembŗa svinībās jeb citās latviešu vai kristigās svināmdienās; ārmisijas darbā un palīdzības projektos Latvijā; koncertos un citos kultūrālos sarīkojumos; draudzes vadītā latviešu skolā; sarunās pie kafijas galda pēc dievkalpojumiem. 

 

JAUNA E-PASTA ADRESE!!!!!!!

Darām Jums
zināmu, ka sākot ar 15. jūniju mainīsies draudzes e-pasta adrese!!!
Lūdzam ar 15. jūniju sarakstei lietot

dcdraudze@gmail.com

Vecā e-pasta adrese ar šo datumu vairs nedarbosies!!!!

Draudzes kanceleja

_________________________________________________________________________

Sākot ar 11. septembri, dievkalpojumi notiek

11:00 no rīta.


 

Ievērojiet jauno draudzes kancelejas epasta adresi:

dcdraudze@gmail.com

Informācija par Vašingtonas DC draudzes latviešu skolu un reģistrācijas lapas.

Reģistrācija līdz 31. augustam.

INFORMACIJA ŠEIT

Piektdien, 8. septembrī plkst. 20:00 

Valmieras drāmas teātra viesizrāde – 

Harija Gulbja 

“Medību pils”. 

Rīko LOV