Laipni aicināti Vašingtonas DC Latviešu evanģeliski luteriskā draudzē!

"Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem!" Ps. 119:105

Latviešu evanģēliski luteriskā draudze Vašingtonā, DC ir bijusi latviešu un kristiešu centrs vairāk kā 60 gadus. Draudze ir daļa no Latviešu Evanģēliskā Luteriksās Baznīcas Americā (LELBA).

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu valodā. Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem sarīkojumiem.

Baznīcas misija ir attēlota viņas emblēmā, kura atrodas lapas aukšējā kreisajā sturī. Draudze ir koks, kam saknes ir tautiskā mantojumā, bet kas caur Kristus krustu piecdesmit gadu audzis un nesis augļus. Latviešu raksts atrodas tieši zem krusta altāŗa krāsainā logā; to var redzēt zem altāŗa. Tomēr vēl vienmēr ir vieta jauniem zariem ar nākotnes augļiem.

Kristīgā ticība un latviskā kultūra ir sastopāmas draudzes sarīkojumos, kā piemēram, 18. novembŗa svinībās jeb citās latviešu vai kristigās svināmdienās; ārmisijas darbā un palīdzības projektos Latvijā; koncertos un citos kultūrālos sarīkojumos; draudzes vadītā latviešu skolā; sarunās pie kafijas galda pēc dievkalpojumiem.

__________________________________________________________________________________


AICINĀM JŪS UZ ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅU

Otrajā Adventa svētdienā

4. decembrī pēc dievkalpojuma


Siltas pusdienas  *  Loterijas  *  Latviski gardumi 
*  Grāmatu galds  *  Daiļamatniecības stendi  * 


Satiksimies, pavadīsim patīkamu pēcpusdienu kopā,  atbalstīsim Dāmu komitejas labdarības mērķus!

Dāmu komitejaLatviešu skolas izlaiduma klases veidoto filmu par Vašingtonas latviešu pamatskolu var noskatītis šeit!

Sākot ar 11. septembrī dievkalpojumi svētdienās sākās plkst. 11:00.