Laipni aicināti Vašingtonas DC Latviešu evanģeliski luteriskā draudzē!

"Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem!" Ps. 119:105

Latviešu evanģeliski luteriskā draudze Vašingtonā, DC ir bijusi latviešu un kristiešu centrs vairāk kā 60 gadus. Draudze ir daļa no Latviešu Evanģeliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA).

Dievkalpojumi un draudzes sarīkojumi ir latviešu valodā. Visi ir mīļi aicināti uz dievkalpojumiem un citiem sarīkojumiem.

Baznīcas misija ir attēlota viņas emblēmā, kura atrodas lapas augšējā kreisajā stūrī. Draudze ir koks, kam saknes ir tautiskā mantojumā, bet kas caur Kristus krustu piecdesmit gadu audzis un nesis augļus. Latviešu raksts atrodas tieši zem krusta altāŗa krāsainā logā; to var redzēt zem altāŗa. Tomēr vēl vienmēr ir vieta jauniem zariem ar nākotnes augļiem.

Kristīgā ticība un latviskā kultūra ir sastopāmas draudzes sarīkojumos, kā piemēram, 18. novembŗa svinībās jeb citās latviešu vai kristigās svināmdienās; ārmisijas darbā un palīdzības projektos Latvijā; koncertos un citos kultūras pasākumos; draudzes vadītā latviešu skolā; sarunās pie kafijas galda pēc dievkalpojumiem. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Laipni lūdzam uz Vašingtonas Latviešu ev.lut. draudzes
pamatskolas
IZLAIDUMA
dievkalpojumu un sarīkojumu ar bērnu priekšnesumiem
svētdien, 2018.g. 20. maijā,
plkst. 10:00

                                                               Māksliniece Gundega Seng

Pēc dievkalpojuma visi laipni aicināti pakavēties ar absolventiem un skolas ģimenēm pie siltām pusdienām Draudzes nama lielajā zālē. 
Šogad skolu beidz:

Nikola Carron

Vilis Kuškēvics

Sandra Seng

Ērika Skulte

Edgars Sūrītis

Aleksandra Zvanere

 
Skolas saime