2018. gada MARTS  un APRĪLIS

Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības

11:00 DIEVKALPOJUMS

Seko kristīga sadraudzība un Iesvētes mācība.

        

4. MARTĀ – Gavēņa laika trešā svētdiena

Plkv. O. Kalpaka un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas DIEVKALPOJUMS.

Pēc dievkalpojuma korporācijas Dzintra kopa aicina uz pusdienām. Ienākumi tiks veltīti Latviešu organizācijām Vašingtonā (LOV) – Latvijas simtgades projektu sekmēšanai.  

13:00 – 14:30 Iesvētes mācība          

            trešdien, 7. martā – 11:00 Rīta svētbrīdis, 19:30 Padomes sēde

11. MARTĀ – Gavēņa laika ceturtā svētdiena

8:30-10:00 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju

11:00  Svētbrīdis Latviešu skolai,  11:30 Iesvētes mācība  

14:00  Daugavas Vanagu apvienības gada spulce

 16:00  Gavēņa laika koncerts:  Ešenvalda, Vaska un Einfeldes skaņdarbi, Westmoreland Festival Chorus izpildījumā *  Aiciniet kaimiņus un draugus!

            trešdien, 14. martā – 11:00 Rīta svētbrīdis

18. MARTĀ – Gavēņa laika piektā svētdiena

Svētā vakarēdiena Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

Pēc dievkalpojuma – draudzes pilnsapulce *

            trešdien, 21. martā – 11:00 Rīta svētbrīdis

KLUSĀ NEDĒĻA

25. MARTĀPūpolu svētdiena

11:00 Svētā vakarēdiena dievkalpojums

Viesu mācītāja Dr. Aiva Rozenberga-Drummond

            otrdien, 27. martā – 19:30 Literārais vakars

29. MARTĀZaļā ceturtdiena

19:30  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS – Meditācija & sakraments

30. MARTĀLielā piektdiena

11:00  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

1. APRĪLĪ – Kristus augšāmcelšanās svētki

8:00 Lieldienu rīta dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu

Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja mīļi aicina uz Lieldienu brokastīm!

Ieeja $20; bērniem $6.

 

8. APRĪLĪ – Baltā svētdiena  (Otrā Lieldienu svētdiena)

Kārtējā skolas diena un ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS (Padomes ievešana amatā un Pirmais dievgalds), 13:00  Iesvētes mācība 

            trešdien, 11. aprīlī – 11:00 Rīta svētbrīdis

15. APRĪLĪ – Trešā Lieldienu svētdiena

Kārtējā skolas diena un Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

13:00  Iesvētes mācība

            trešdien, 18. aprīlī – 11:00 Rīta svētbrīdis

22. APRĪLĪ – Ceturtā Lieldienu svētdiena

Kārtējā skolas diena un Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

13:00  Iesvētes mācība

            trešdien, 25. aprīlī – 11:00 Rīta svētbrīdis

 piektdien, 27. aprīlī – 20:00 Koncerts:  Katrīna Gupalo un  Andrejs Osokins * (LOV)                 

29. APRĪLĪ – Piektā Lieldienu svētdiena

Kārtējā skolas diena un Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

13:00  Iesvētes mācība

atzīmēšanai kalendāros

Maijā

4.-6.  ALA Kongress Vašingtonā

4.      Baltā galdauta svētki Rokvillē

20.    Vasarsvētki / Latviešu skolas izlaidums