2017. gada NOVEMBRIS

Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības

11:00 DIEVKALPOJUMS. Seko kristīga sadraudzība

sestdien, 4. novembrī – 8:30 UTENIS

5. NOVEMBRĪĢimeņu DIEVKALPOJUMS

9:00 – 10:45 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju

    7.,8.,9., novembrī – Piparkūku cepšana *

    trešdien, 8. novembrī – 11:00 Rīta svētbrīdis

    sestdien, 11. novembrī – 11:00 Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗu      un diplomātu pieminēšana Rock Creek kapsētā

12. NOVEMBRĪLaju vadīts VAROŅU PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS

     trešdien, 15. novembrī – 11:00 Rīta svētbrīdis

     sestdien, 18. novembrī – 13:30 Latvijas Valsts svētku sarīkojums*

19. NOVEMBRĪ

11:00    Valsts svētku DIEVKALPOJUMS.   (Latviešu skolai brīvdiena)

          trešdien, 22. novembrī – Rīta svētbrīdis nenotiek

26. NOVEMBRĪ – Mūžības svētdiena

11:00   Mirušo piemiņas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu         Latviešu skolai brīvdiena

16:00   Svecīšu svētbrīdis Rock Creek kapsētā

          no 27. novembŗa līdz 2. decembrim – Saldskābmaizes mīcīšana un cepšana

          trešdien, 29. novembrī – 11:00 Rīta svētbrīdis

          ceturtdien, 30. novembrī – 19:30 Literārais vakars  

          piektdien, 1. decembrī – 20:00 Portāla ManaBalss.lv vadītāja Imanta Breidaka priekšlasījums par digitālās demokrātijas procesu attīstību Latvijā.* 

          Rīko ALA valde un LOV.

3. DECEMBRĪ – Adventa pirmā svētdiena

Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

Seko gadskārtējais dāmu komitejas Ziemsvētku tirdziņš! *

atzīmēšanai kalendāros

17. decembrī – Skolas eglītes dievkalpojums un sarīkojums