2018. gada VASARA

Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

Vasaras dievkalpojumi notiek 10:00.

Seko kristīga sadraudzība pērminderes un palīgu izkārtojumā.*

 

3. JŪNIJĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

            otrdien, 5. jūnijā – 19:30 Literārais vakars

            trešdien, 6. jūnijā – 11:00 Rīta svētbrīdis

10. JŪNIJĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS.

Seko draudzības stunda – un atvadīšanās no Knoku ģimenes *

            trešdien, 13. jūnijā – 19:30 padomes sēde

17. JŪNIJĀ – Aizvesto piemiņas DIEVKALPOJUMS

            sestdien, 23.jūnijā – Baltic Centennial Midsummer Celebration,

            Dupont Circle, D.C. (LR vēstniecība ASV) 

24. JŪNIJĀ – DIEVKALPOJUMS

1. JŪLIJĀ – DIEVKALPOJUMS nenotiks

8., 15., 22. JŪLIJĀ –  DIEVKALPOJUMS

29. JŪLIJĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

5. AUGUSTĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

12. AUGUSTĀ – Kapu svētku DIEVKALPOJUMS Rock Creek kapsētā. Dievkalpojums Rokvillē nenotiek.

19. , 26. AUGUSTĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

no 31. AUGUSTA līdz 2. SEPTEMBRIM – Latviešu skolas nometne *

2. SEPTEMBRĪ – SVĒTBRĪDIS Rokvillē. DIEVKALPOJUMS latviešu skolas nomentē Mar-Lu-Ridge.

 

atzīmēšanai  kalendāros

9. septembris – Latviešu skolas mācību gada atklāšana

22. septembris – Draudzes ziedojumu vākšanas akcija Oktoberfest

30. septembris – Marijas Kovaļevskas koncerts draudzes namā (LOV) *

6. oktobris – 13. Saeimas vēlēšanas (LR vēstniecība ASV) *

7. oktobris – Iesvētības