2019. gada JANVĀRIS

Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

 

Svētdienās:

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības

11:00 DIEVKALPOJUMS

Seko kristīga sadraudzība 

6. janvārĪ – Zvaigznes diena

Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS.  Latviešu skolai atsākas mācības.

            pirmdien, 7. janvārī – 19:00 Literārais pulciņš *

13. janvārī  –  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

13:00    Filmas ‘Bille’ izrāde. (Latviešu skola) *

20. janvārī  –  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

Pie kafijas galda sveiksim janvāra jubilārus

27. janvārī  –  Draudzīgā aicinājuma Ģimeņu DIEVKALPOJUMS un sarīkojums *