2017. gada DECEMBRIS

Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības,

11:00 DIEVKALPOJUMS.  Seko kristīga sadraudzība.

 

3. DECEMBRĪ – Adventa pirmā svētdiena

Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

Seko Dāmu komitejas gadskārtēji rīkotais Ziemsvētku tirdziņš! 

            trešdien, 6. decembrī – 11:00 Rīta svētbrīdis

10. DECEMBRĪ – Adventa otrā svētdiena

Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

            trešdien, 13. decembrī – 11:00 Rīta svētbrīdis

17. DECEMBRĪ – Adventa trešā svētdiena

11:00    Latviešu skolas Ziemsvētku eglītes dievkalpojums, sarīkojums,  pusdienas. Visi laipni aicināti!

            trešdien, 20. decembrī – 11:00 Rīta svētbrīdis

24. DECEMBRĪ

Adventa ceturtā svētdiena / Kristus piedzimšanas svētku vakars

15:30   Svētvakara ieskaņai – Ziemsvētku dziesmu dziedāšana

16:00   Ziemsvētku vakara  dievkalpojums

            pirmdien, 25. DECEMBRĪ – Kristus piedzimšanas svētki

            11:00   Svētā vakarēdiena dievkalpojums

31. DECEMBRĪ – Vecgada vakars

19:00   Gadmijas Svecīšu dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu          

2018. gada JANVĀRIS

7. JANVĀRĪ – Zvaigznes diena

Svētā vakarēdiena dievkalpojums

Latviešu skola pēc Ziemsvētku brīvlaika atsāk mācības.

14. JANVĀRĪ – Atspīdēšana laika otrā svētdiena

Svētā vakarēdiena Dievkalpojums

21. JANVĀRĪ – Atspīdēšanas laika trešā svētdiena

Svētā vakarēdiena Dievkalpojums

28. JANVĀRĪ – Draudzīgais aicinājuma atcere

Ģimeņu DIEVKALPOJUMS un sarīkojums*