2017. gada VASARA   

Vasaras dievkalpojumi notiek 10:00.
Seko kristīga sadraudzība pērminderes un palīgu izkārtojumā.
18. JŪNIJĀ     Aizvesto piemiņas DIEVKALPOJUMS. 
Piedalās soprāne Amanda Vest.  Dievkalpojuma kolekte (ziedojumi) veltīti Okupācijas muzejam Rīgā. 
12:00-14:00  Ārkārtas padomes sēde par draudzes darbību
25. JŪNIJĀ     Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
no 29. jūnija–3. jūlijam    XIV Vispārējie Dziesmu un Deju svētki ASV, Baltimorā 
2. JŪLIJĀ        Dievkalpojums Rokvillē nenotiek!
                        10:00 DZIESMU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS
                        Royal Sonesta viesnīcā, Baltimorā
9. JŪLIJĀ        Laju vadīts DIEVKALPOJUMS
16. JŪLIJĀ      Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS. Pēc dievkalpojuma tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku. 
23. JŪLIJĀ      Laju vadīts DIEVKALPOJUMS
30. JŪLIJĀ      Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
6. AUGUSTĀ      Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
13. AUGUSTĀ    DIEVKALPOJUMS
20. AUGUSTĀ    Kapu svētku DIEVKALPOJUMS Rock Creek kapsētā.                     
Dievkalpojums Rokvillē nenotiek.
trešdien, 23. augustā – 13:00 Sigurda O. Krolla urnas apbedīšana Arlingtonas Nacionālajā kapsētā
27. AUGUSTĀ    Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS ar Sv. kristību
3. SEPTEMBRĪ    DIEVKALPOJUMS
piektdien, 8. septembrī  Valmieras drāmas teātra viesizrāde – Harija Gulbja ‘Medību pils.’   Rīko LOV.
10. SEPTEMBRĪ   11:00 Latviešu skolas mācību gada atklāšanas                                   
ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS