2017. gada SEPTEMBRIS   

Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības

11:00 DIEVKALPOJUMS. Seko kristīga sadraudzība

10. SEPTEMBRĪ ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS

Latviešu skolas mācību gada atklāšana. Seko picas pusdienas draudzei un skolai. Vecāku un skolotāju sapulce.

no 9:00 – 10:45 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju

      sestdien un svētdien, 16.-17. septembrī – ALA valdes sēde Rovillē

      sestdien, 16. septembrī – 19:00 ALA aicina uz tikšanos ar Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēdi, PBLA vicepriekšsēdi Kristīni Saulīti.

17. SEPTEMBRĪ Laju vadīts DIEVKALPOJUMS

Pie kafijas galda ALA aicina uz tikšanos ar latviešu režisori no Mineapoles Māru Pelēci un viņas dokumentālās filmas “Trimda dimd” izrādi.

sestdien, 23. septembrī plkst. 15:00

Gadskārtējais Oktoberfest – draudzes ziedojumu akcijas

‘Atjaunošanās gads’ turpinājums 

24. SEPTEMBRĪ DIEVKALPOJUMS

     trešdien, 27. septembrī – 19:30 Literārais vakars

    sestdien, 30. septembrī – 15:00 Piemiņas dievkalpojums  Ilmāram Lūsim