2018. gada NOVEMBRIS

Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

 

Svētdienās:

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības

11:00 DIEVKALPOJUMS

Seko kristīga sadraudzība 

           

4. NOVEMBRĪ

8:30-10:30 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju.

ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu.

Pie kafijas galda sveiksim oktobra jubilārus!

 

                        6.,7.,8., novembrī – Piparkūku cepšana *

 

Prāv. Anita būs atvaļinājumā no 5.-12. novembrim. Viņas prombūtnes laikā ar neatliekamiem jautājumiem lūdzam sazināties ar

pērminderi Dagniju Ķilpi (410-730-5797 vai dagnia@comcast.net) vai

kancelejas vadītāju Veltu Firsovu (301-251-4151 vai dcdraudze@gmail.com).

 

11. NOVEMBRĪ – Lāčplēša diena.  Varoņu piemiņas diena.

11:00  PIEMIŅAS SVĒTBRĪDIS Rock Creek kapsētā – Lāčplēša kara ordeņa kavalieru un diplomātu pieminēšana *

Dievkalpojums Rokvillē nenotiek.

 

18. NOVEMBRĪ –  Latvijas valsts simtgade

no 9:30  Latvijas 100 gadu jubilejas svinības *  Dāvini dienu Latvijai! 

 

25. NOVEMBRĪ - Mūžības svētdiena

11:00   Mirušo piemiņas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu     

Latviešu skolai brīvdiena

16:00   Svecīšu svētbrīdis Rock Creek kapsētā

        

2. DECEMBRĪ – Adventa pirmā svētdiena

Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

Seko gadskārtējais dāmu komitejas Ziemsvētku tirdziņš! *