18. septembrī svinēsim Kopbaznīcas svētdienu

2022-09-16

Svētdien, 18. septembrī kopā ar visām LELBP draudzēm pasaulē svinēsim Kopbaznīcas svētdienu!

Atjaunojam šo seno tradīciju, lai pateiktos par mūsu Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē.
Pasaules malu malās dziedāsim tās pašas dziesmas un lasīsim tos pašus Dieva vārdus, būsim vienoti kopējās lūgšanās! Un pie kafijas galda iepazīsimies ar mūsu Baznīcas plašo darbību, īpaši Latvijas apgabalā. Dievkalpojuma kolekte būs veltīta LELBP Misijas fondam, kas īpaši atbalsta tās vietas pasaulē, kur mūsu darbs aug.

"Lai visi ir viens! Itin kā Tu, Tēvs, manī un es, Tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis!" Jņ 17:21

Dievs lai dāvina prieku kopā sanākot!

prāv. Anita