Iestāšanās anketa

Priecājamies par Jūsu vēlēšanos iestāsties Vašingtonas DC latviešu ev. lut. draudzē!

Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu draudzi, tās vēsturi un Satversmi.

Lai iestātos:

1. Paziņojiet Jūsu pašreizējai draudzei un mācītājam par vēlēšanos pārnākt uz Vašingtonas draudze. Palūdzat mācītājam vai draudzes vadībai atsūtīt Draudzes zīmi Vašingtonas draudzes mācītājai, prāvestei Anitai Vārsbergai-Pāžai.

2. Izpildiet un parakstiet Vašingtonas draudzes iestāšanos veidlapu. To iesniedziet draudzes priekšniekam vai mācītājai.

Draudzes mācītāja nākamajā draudzes padomes sēdē lūgs Vašingtonas draudzes padomei Jūs uzņemt draudzē.