Paziņot / mainīt kontaktinformāciju

Ievadiet Jūsu epasta adresi, lai saņemtu Baznīcas ziņas un informāciju par draudzi, sarīkojumiem, un skolu.

Lūdzu aizpildīt arī, ja vēlaties ievietot vai mainīt jūsu informāciju Draudzes adrešu datubāzē, piekrītot, ka to arī lietos Latviešu organizācijas Vašingtonā (LOV) izsūtot informāciju par pasākumiem.