Kalendārs

Oktobris 2021


Sākot ar 10. oktobri, atgriežamies dievnamā uz svētdienas dievkalpojumiem klātienē!
Tie, kas nevar vai vēl nejūtās droši būt kopā dievnamā, dievkalpojumos varēs piedalīties tiešsaistē Zoom.

10. oktobrī - 11:00 Dievkalpojums

17. oktobrī - 11:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

24. oktobrī - 11:00 Dziesmots dievkalpojums, laju vadībā

31. oktobrī - Reformācijas svētki 
11:00 Ticības atjaunošanas dienas Dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu 


Rīta svētbrīdis katru trešdienu - plkst. 10:00