Kalendārs

BAZNĪCAS KALENDĀRS informācija nākošā mēneša numuram
jāiesniedz kancelejā līdz kārtējā mēneša 20. datumam. dcdraudze@gmail.com.

Visi pasākumi, t.sk. dievkalpojumi, draudzes namā ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

Šobrīd, kamēr štatā ir noteikts ārkārtas stāvoklis, aicinām ikvienu piedalīties virtuālos svētbrīžos.

 


2020. vasara

 Svētbrīži notiek trešdienās un piektdienās plkst. 11:00.