Kalendārs

BAZNĪCAS KALENDĀRS informācija nākošā mēneša numuram
jāiesniedz kancelejā līdz kārtējā mēneša 20. datumam. dcdraudze@gmail.com.


2020. gada APRĪLIS 

Visi pasākumi, t.sk. dievkalpojumi, draudzes namā ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

5. APRĪLĪ - PŪPOLU SVĒTDIENA 

9. APRĪLĪ - ZAĻĀ CETURTDIENA 

10. APRĪLĪ - LIELĀ PIEKTDIENA 

12. APRĪLĪ - KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI 

Pandēmijas laikā, kad nevaram pulcēties dievnamā, piedāvājam sekojošās iespējas piedalīties Baznīcas gājienā kopā ar Kristu - no Pūpolu svētdienas līdz Lieldienu rītam! 

I. Klusās nedēļas VIDEO dievkalpojumi. LELBA ir sagatavojusi visu četru dievkalpojumu videoierakstus ar dziesmu lapiņām. Kanceleja elektroniski izsūtīs saites ('links') uz videoierakstiem kopā ar lapiņām, kā arī ievietos tās draudzes te mājaslapā. 

Tiem, kas nelieto internetu, dievkalpojumu lapiņas pievienojam lasīšanai šīm Baznīcas ziņām. Lasiet vairāk par šo projektu pievienotajā vēstulē no prāv. Sarmas Eglītes. 

II. Klusās nedēļas TELE-SVĒTBRĪŽI plkst. 11:00. Aicinām ikvienu piedalīties virtuālos svētbrīžos, kas notiks katru dienu (no Pūpolu svētdienas līdz Lieldienu rītam) plkst. 11:00 interneta ZOOM platformā. 

Mūsu tikšanās domāta, lai dotu mums iespēju kopā pabūt, kaut virtuāli. Sekosim
archib. Laumas Bībeles lasījumu sarakstam, ieklausīsimies savos sirds dziļumos un Dieva balsī ar Līvas Blūmas muzikālu pavadījumu un kopā lūgsim. 

Iepriekšējās dienas pēcpusdienā elektroniski izsūtīsim ielūgumu ar pieslēgšanās instrukcijām (kodi varētu mainīties no dienas uz dienu). Attiecīgās dienas pēcpusdienā svētbrīžu ieraksti būs arī pieejami draudzes mājaslapā un Facebook.