Kalendārs

Virtuālie svētbrīži Zoom platformā.

Svētbrīdis & sadraudzība

svētdienās -18. aprīlī, 2.; 9.; 16.; 23. un 30. maijā plkst. 11:00

Rīta svētbrīdis katru trešdienu - plkst. 10:00

Svētdien, 25. aprīlī draudzes svētbrīdis nenotiks, bet aicinām plkst. 17:00 pieslēgties 
LELBA Sinodes noslēguma dievkalpojumam

Sestdien un svētdien, 24. un 25. aprīlī notiks LELBA XVI Sinode 

Svētdien, 9. maijā- 11:00 Ģimenes dienas svētbrīdis

Svētdien, 23. maijā - 11:00 Vasarsvētku svētbrīdis