Kalendārs

BAZNĪCAS KALENDĀRS informācija nākošā mēneša numuram
jāiesniedz kancelejā līdz kārtējā mēneša 20. datumam. dcdraudze@gmail.com.

Visi pasākumi, t.sk. dievkalpojumi, draudzes namā ir atcelti līdz turpmākam paziņojumam.

Aicinām ikvienu piedalīties virtuālos svētbrīžos. 


 Svētbrīži notiek trešdienās plkst. 10:00 
un svētdienās plkst. 11:00