Vašingtonas latviešu draudzes pamatskola

Aicinājums uz latviešu skolu!

Vašingtonas draudzes latviešu pamatskolā gaidām visas ģimenes, kuras vēlas audzināt savus bērnus kristīga garā, latviskā vidē un sadraudzībā. Gaidām skolā bērnus sākot no četriem gadiem, bet Zaķīšu nodarbības ir paredzētas pašiem mazākajiem - no divu gadu vecuma. Zaķīšu nodarbības notiek katru svētdienu no 10:00 lidz 11:00 no rīta.


Skolas gads ilgst no septembra līdz maijam.  Aicinām Jūs nākt un piedalīties! Stundas notiek katru svētdienu no 9:15 rītā līdz 13:00.

Sīkāku informāciju var gūt, sūtot e-pastu uz dclatviesuskola@gmail.com

vai blockdaina@gmail.com.

Gaidīsim visus latviešu skolā!

Daina Block, skolas pārzine

Skolas ziņas

Pirmais mēnesis otrajā semestrī ir ātri paskrējis garām. Februāra pirmajā svētdienā notika vecāku un skolotāju sapulce, kurā spriedām par skolas kalendāru un otrā semestra darbību.

Otrajā svētdienā skolēni priecājās par iespēju iepirkties Lasīšanas loto veikalā un pašā pēdējā februāra svētdienā skolas tēvi piestrādāja, lai sagādātu draudzei un skolas saimei pankūkas. Par Lasīšanas loto veikalu skolas saime pasakās Vizmai Dahnckei un par pankūku brokastīm pateicamies Thory un Ilzei Monseniem, kas vadīja to rīkošanu. Vēlamies pateikties arī visiem tēviem, skolotājiem un citiem palīgiem, kas nāca talkā gatavot pankūkas. Protams nevaram aizmirst brokastu dalībniekus, kas ar savu klātbūtni atbalstīja skolas darbu. Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās! Jūsu ziedojumi tiks izmantoti skolas pavasara nometnei. Pateicoties visu atsaucībai, skolai tika ziedoti $1205.