Par mums

Latviešu evanģeliski luteriskā draudze Vašingtonā, DC kopš 1951. gada.

"Latvija svešumā ir Latvijas baznīca". Ar šo domu archibīskaps Teodors Grīnbergs tvēris latviešu trimdinieka kodolu - dzimtenes ilgas un ticību Dievam. Latviešu dārgākais, no dzimtenes līdzpaņemtais mantojums ir mūsu ticība. Caur baznīcu turamies kopā ticībā Trīsvienīgam Dievam un savas tautas nākotnei. Baudot Amerikā ticības un sirdsapziņas brīvību, pateicamies Dievam par iespēju šai zemē veidot un kopt latvisku draudzes dzīvi savā dievnamā.

Latviešu draudzi Vašingtonā D.C. nodibināja 1951. gada 21. janvārī 89 latvieši. Tie bija cilvēki bez mājām, "DP"- bēgļi no kara posta un svešu varu tirānijas. Draudzē pirmajā pastāvēšanas gadā bija 267 locekļi, un tās aprūpi uzņēmās mācītājs Aleksandrs Veinbergs. Dievkalpojumi, kā arī skola un sabiedriskā dzīve, astoņus gadus noritēja Augustanas luterāņu baznīcas telpās Vašingtonā. 1959. gadā iesvētījām pirmo baznīcu - pašu draudzes īpašumu Haiatsvillē, Merilandē. Tā 1969. gadā nodega, bet pēc atjaunošanas kalpoja draudzei līdz 1974. gadam.

Zemi Rokvilles pilsētas pievārtē, Merilandē, draudze iegādājās 1970. gadā. Pamazām, draudzes priekšnieka Alfreda Abranta vadībā, attīstījās projekts šodien esošajam, reliģiskajam un sabiedriskajam centram draudzes īpašumā. Architekts Verners Švalbe zīmēja plānus, un celšanas darbus veicām ar plašu draudzes locekļu brīvprātīgu piedalīšanos. Skolas un sabiedriskās telpas tapa pirmās. Archibīskaps Arnolds Lūsis tās iesvētīja 1973. gadā. Dievnamu sākām celt 1975. gadā, un 1977. gada Pūpolu svētdienā archibīskaps to iesvētīja.

Vašingtonas draudze ir baudījusi to svētību, ko dod aktīvi un devīgi draudzes locekļi. Apzinoties savas spējas un uzdevumu kalpot latviešu sabiedrībai šai vietā, 1992. gadā draudzes nama pagalmā uzcēla Pensionāru namu. Tajā gan draudzes locekļiem, gan tautiešiem no citām pilsētām, dota iespēja vecuma dienas pavadīt skaistā vidē, aktīvā latviešu sabiedrībā, tuvu baznīcai. Otra grupa, kas nes savu īpašo svētību draudzei, ir draudzes latviešu pamatskola, kurā šobrīd mācās 49 skolēni! Tomēr laiki un paaudzes mainās un līdz ar tiem draudzes vajadzības. Tādēļ draudze nolēma un 2005. gadā uzcēla draudzes namam piebūvi - ar liftu un paplašinātām telpām.