Draudze un darbība

Draudzes padome

Valde:

Dace Zalmane - draudzes priekšniece
Ivars Kuškēvics - priekšnieces vietnieks
Ieva Kārkliņa O'Rourke - kasiere
Helēna Vīksniņa - sekretāre
Ulvis Grīnvalds - valdes loceklis, Būvkomisijas vadītājs

Padomes locekļi:

Daina Block - latviešu pamatskolas pārzine
Laima Cigūze
Aleksandrs Israels
Andris Lūsis 
Marlēna Otlāne

Revīzijas komisija:

Kristīne Allen
Jānis Grāmatiņš
Alberts Ozols