Draudze un darbība

Draudzes padome

Valde:

Helēna Vīksniņa - draudzes priekšniece
Ivars Kuškēvics - priekšnieces vietnieks
Ieva Kārkliņa O'Rourke - kasiere
Līga Sūrīte - sekretāre
Grants Osvalds - valdes loceklis

Padomes locekļi:
Laima Cigūze
Andris Lūsis
Sandra Opilla
Marlēna Otlāne
Dace Zalmane

Maira Lazdiņa - Latviešu pamatskolas pārstāve

Revīzijas komisija:

Kristīne Allen
Jānis Grāmatiņš
Alberts Ozols