Draudze un darbība

Draudzes padome

Pirmajā rindā no kreisās Daina Block, Aija Celma-Evans, Laima Cigūze, prāveste Anita Vārsberga Pāža, draudzes priekšniece Dace Zalmane, Egons Pļavnieks,
Vija Ūdenāne, Ulvis Grīnvalds

Otrā rindā no kreisās Ivars Kuškēvics, Andris Lūsis, Jānis Bebris, Roberts Šverns, Alberts Ozols

Valde:

Dace Zalmane - draudzes priekšniece
Egons Pļavnieks - priekšnieces vietnieks, Sadarbība ar Latviju komitejas priekšsēdis
Jānis Bebris - kasieris
Aija Celma Evans - sekretāre
Ulvis Grīnvalds - valdes loceklis, Būvkomisijas vadītājs

Padomes locekļi:

Daina Block - latviešu pamatskolas pārzine
Laima Cigūze
Aleksandrs Israels
Ivars Kuškēvics - sekretāres palīgs
Andris Lūsis 

Revīzijas komisija:

Alberts Ozols
Roberts Šverns
Vija Ūdenāne