Draudze un darbība

Draudzes padome

Pirmajā rindā no kreisās Helēna Vīksniņa, Laima Cigūze, Aija Celma-Evansa.
Otrajā rindā no kreisās Ulvis Grīnvalds, Kristīne Allen, Andris Lūsis.
Trešajā rindā no kreisās draudzes priekšniece Dace Zalmane, Ivars Kuškēvics, prāveste Anita Vārsberga Pāža.
Ceturtajā rindā no kreisās  Jānis Grāmatiņš, Daina Block, Ieva Kārkliņa O'Rourke.

Iztrūkst Aleksandrs Israels un Alberts Ozols

Valde:

Dace Zalmane - draudzes priekšniece
Ivars Kuškēvics - priekšnieces vietnieks
Ieva Kārkliņa O'Rourke - kasiere
Aija Celma Evans - sekretāre
Ulvis Grīnvalds - valdes loceklis, Būvkomisijas vadītājs

Padomes locekļi:

Daina Block - latviešu pamatskolas pārzine
Laima Cigūze
Aleksandrs Israels
Andris Lūsis 
Helēna Vīksniņa

Revīzijas komisija:

Kristīne Allen
Jānis Grāmatiņš
Alberts Ozols