Atbalstiet draudzi ar ziedojumu

Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. (2Kor 9:7)

Paldies! Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus!

Draudzes ienākumu galvenais avots ir brīvprātīgi ziedojumi, kuŗus lieto visu draudzes finansiālo pienākumu segšanai, draudzes darbības vajadzībām un labdarības projektiem. 

 • Nodevas - draudzes locekļu maksājumi draudzes uzturēšanai, un draudzes pamata ienākumu avots. Gadskārtējo nodevu maksāšana ir katra draudzes locekļa pienākums. Vašingtonas DC ev. lut. draudze nenoteic specifisku nodevu gada summu, bet sagaida, ka katrs iesvētīts loceklis, pēc savas rocības un aicinājuma, nokārto šo pienākumu pret draudzi.
 • Mērķziedojums - Ziedojums specifiskam mērķim, īpašai līdzekļu vākšanas akcijai vai kādam no draudzes fondiem 
 • Ziedojums - maksājums draudzei no labvēļa, kuŗš nav draudzes loceklis. Ja maksājums nav norādīts specifiskam nolūkam, to pieskaita pie ienākumiem draudzes uzturēšanas vajadzībām.
 • Sūtīt ziedojumu. Ziedojumus var veikt, rakstot čeku uz "Latvian Ev. Lutheran Church" vārda un nosūtot uz 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850-3121. 
 • Lietot PayPal DONATE pogu. Nav vajadzīgs PayPal konts un maksājumu var veikt ar kreditkarti vai debitkarti.

  Ziedojumu kategorijas ir:
 • (Optional) Use this donation for. Ja vēlaties sadalīt vienu ziedojumu dažādiem mērķiem, tad lietojiet šo un uzrakstiet piezīmi "Write a note" nākošajā ekrānā.
 • Nodevas. (ar piezīmi "Write a note" nākošajā ekrānā, lai nodrošina pareizu pieskaitīšanu)
 • Mērķziedojums. (ar piezīmi "Write a note" nākošajā ekrānā, lai nodrošina pareizu pieskaitīšanu)
 • Latviešu skolai
 • Sabiedrībai ar Latviju
 • Nama fondam
 • Mirušo piemiņai (ar piezīmi "Write a note" nākošajā ekrānā, lai nodrošina pareizu pieskaitīšanu)
 • Cits (ar piezīmi "Write a note" nākošajā ekrānā, lai nodrošina pareizu pieskaitīšanu)
 • Capital Area Food Bank
 • Draudzei ir 501c3 bezpeļņas organizācijas statuss.  
  Tax ID numurs 52-0715248.