Draudzes padome un revīzijas komisija: 

 

Pirmajā rindā no kreisās Daina Block, Laima Cigūze, draudzes priekšnieks Jānis Vītols, Prāveste Anita Vārbserga Pāža, Dace Zalmane, skolas pārzine Aija Celma -Evansa;

Otrajā rindā no kreisās Alberts Ozols (revīzijas komisija), Andris Lūsis, Ulvis Grīnvalds, Egons Pļavnieks, Ivars Kuškēvics (revīzijas komisija), Jānis Bebris (kasieris).

Iztrūkst Roberts Šverns, Aleksandrs Israels un Dāmu Komitejas pārstāves.

 

Kontakti

Dievnams un kanceleja

400 Hurley Avenue
Rockville, MD  20850-3121

Kancelejas telefons:  301-251-4151
Virtuves telefons:  301-251-0779
ALA biroja telefons: 301-340-1914
JBANC telefons: 301-340-1954
PBLA telefons: 301-340-7646
Kancelejas e-pasts:   dcdraudze@gmail.com 
Draudzes mājas lapa: www.dcdraudze.org

Draudzes mācītāja

prāveste Anita Vārsberga Pāža
Baznīcā: 301-251-4151
Mobilais: 301-302-3270
E-pasts: macanitavp@gmail.com

Draudzes priekšnieks

Jānis Vītols
703-264-0089
vavitols@gmail.com

Dāmu komiteja

 

Skolas pārzine

Aija Celma-Evansa 703/425-2660

dclatviesuskola@gmail.com

Saimnieks

Marcus Birznieks
301-610-9721

Telpu īrēšanas pārzine

Dace Zalmane
703/442-8458
dzalmanis@yahoo.com

E-pasta ziņojumi Vašingtonas DC un apkārtnes latviešiem

Inga Freivalde
freivalds@earthlink.net

Timekļa meistari

Aivars Osvalds aeosvalds@gmail.com

Papildinātu adrešu sarakstu var pieprasīt kancelejā.