Draudzes padome un revīzijas komisija: 

 

Pirmajā rindā no kreisās Daina Block, Aija Celma-Evans, Laima Cigūze, prāveste Anita Vārsberga Pāža, draudzes priekšniece Dace Zalmane, Egons Pļavnieks, Vija Ūdenāne (revīzijas komisija), Ulvis Grīnvalds. 

Otrā rindā no kreisās Ivars Kuškēvics, Andris Lūsis kasieris Jānis Bebris,  Roberts Šverns (revīzijas komisijas), Alberts Ozols (revīzijas komisija). 

Iztrūkst Aleksandrs Israels.

Kontakti

Dievnams un kanceleja

400 Hurley Avenue
Rockville, MD  20850-3121

Kancelejas telefons:  301-251-4151
Virtuves telefons:  301-251-0779
ALA biroja telefons: 301-340-1914
JBANC telefons: 301-340-1954
PBLA telefons: 301-340-7646
Kancelejas e-pasts:   dcdraudze@gmail.com 
Draudzes mājas lapa: www.dcdraudze.org

Draudzes mācītāja

prāveste Anita Vārsberga Pāža
Baznīcā: 301-251-4151
Mobilais: 301-302-3270
E-pasts: macanitavp@gmail.com

Draudzes priekšniece

Dace Zalmane
703-442-8458
dzalmanis@yahoo.com

Kafijas galdu koordinatore

Ieva Kārkliņa OŖourke
703-609-6709
 

Skolas pārzine

Daina Block

blockdaina@gmail.com

dclatviesuskola@gmail.com

Saimnieks

Marcus Birznieks
301-610-9721

Telpu īrēšanas pārzine

Dace Zalmane
703-442-8458
dzalmanis@yahoo.com

E-pasta ziņojumi Vašingtonas DC un apkārtnes latviešiem

Inga Freivalde
freivalds@earthlink.net

Timekļa meistars

Aivars Osvalds aeosvalds@gmail.com

Papildinātu adrešu sarakstu var pieprasīt kancelejā.