Vīzija 20/20

19. janvārī notika pirmās draudzes pārrunas DC draudzes 69. jubiljeas zīmē: "Mūsu pamati Bībelē, satversmē, vēsturē."

Vairāk...

9. februārī notika otrās draudzes pārrunas: "Draudze & tās vide šodien - demogrāfija, statistika, izaicinājumi."#

Vairāk...

1. martā notika trešās draudzes pārrunas: "Skats uz priekšu."

Vairāk...