Atjaunotā latviešu muzeja atklāšana 2022. gada 4. decembrī

2022-11-29

ALAs paspārnē atjaunotā un pārveidotā Latviešu muzeja atklāšana notiks š.g. 4. decembrī. Svinības sāksies ar dievkalpojumu, angliski un latviski, plkst. 11:00 dievnamā, kam sekos atklāšanas akts lielajā zālē plkst. 12:00. Muzejs uzrunā dažādas paaudzes un skatītājus, īpaši jauniešus, rādot latviešu tautas gadu simteņu vēsturi jaunā interpretācijā.

Programmu vadīs Pēteris Dajevskis, viens no galvenajiem muzeja izveidotājiem. Godināsim arī nesen aizsaulē aizgājušo muzeja dvēseli Lilitu Bergu. Programma būs angļu valodā.

Pēc programmas būs iespēja pa grupām apmeklēt jauniekārtoto muzeju. Sekos pieņemšana. Lūdzam aicināt piederīgos, draugus un paziņas.

Ieeja bez maksas.

ALA