Ceļojot 2021. gadā ar labiem draugiem

2021-02-05

Ceļojot 2021. gadā ar labiem draugiem!

Nesen arvien dziļāk esam jutuši, cik pietrūkušas iespējas ceļot, satikt radus, ar draugiem radīt jaunas atmiņas. Vēl, šķiet, būs jāgaida laiku, kad bez liekām rūpēm un bailēm varēsim doties tālumā. Starplaikā, aicinu doties Dieva un cits cita tuvumā! Nezināmā nākotnē dodoties, der zināt, kas Tas, kas mūs vada, Vissvētais un Labais Dievs tiešām zina, ko dara! Dievs arī savā darbā iesaista citus, kas kā draugi līdz dodas, mūs iedvesmo un aizsargā, kādreiz brīdinot izvairīties no tā, kas nenes svētību.

Cik jums draugu? Vai katrai dienai vajag jaunus? Protams, ka nē, bet katrai dienai Dievs caur saviem vārdiem dāvina iespēju pavadīt laiku gan ar seniem draugiem, gan ar pavisam jauniem. Ir tie Bībeles stāsti vai teksti, kas ir kā seni draugi! Vārdus zinām gandrīz no galvas! Ir citi, ar kuŗiem daloties aptveram, tos nekad neesam lasījuši!

Aicinu pavadīt katru no 2021. gada 365. dienām ar kādu no Bībeles labiem draugiem! Tie, kā enkurs, var dāvināt drošu patvērumu, vai kā spārni, mudināt mazliet augstāku mērķus sev uzstādīt, mazliet vairāk uzticēties, pat sapņot, "lidot" pāri ik dienas rūpēm un raizēm. Šie lasījumi atklās, cik ārkārtīgi dažādos veidos un caur tik atšķirīgiem cilvēkiem un notikumiem Dievs runā uz mums.

Katrai dienai iedalīts viens teksts, kas iepazīstina ar kādu draugu no Bībeles. Pievienoti arī jautājumi, kas spontāni radās. Tie lai veicina pārdomāt tekstu no citas perspektīvas. Ik pa divām nedēļām tiksimies Zoom, lai pārrunātu pagājušo divu nedēļu lasījumus! Manu Zoom aicinājumu uzliksim lelbpasaule.lv un Facebook lapā. To arī izsūtīsim visiem garīdzniekiem un draudžu priekšniekiem/priekšniecēm. Varat izvēlēties tikties piektdien, 15. janvārī , 10:00 no rīta vai arī 6:30 vakarā pēc Čikāgas laika. Ceru, ka šie divi laiki dotu iespēju daudziem piedalīties gan ASV, gan Eiropas, gan Austrālijas māsām un brāļiem. Pārrunas būs neformālas. Kopā varēsim izlemt, vai jāmeklē labāki laiki, vai nē.

Kādreiz visdziļākās un patiesākās pārrunas rodās kopā ceļojot. Lai tā arī notiek mums kopā dodoties nākamā gada ceļojumā. Kā pavadīsim laiku gaidot iespējas atgriezties dzīves ritmā? Mums dots neizsīkstošs miera, gudrības, patiesības un taisnības avots, visos apstākļos.

Reiz Kristus mācekļiem prasīja, vai viņi domā prom doties no Viņa, kā citi bija darījuši.

Jāņa Ērmaņa vārdi atspoguļo mācekļu atbildi:

Pie kā mēs, Kungs, gan iesim, Kur laimi meklēsim? Vai māņiem pakaļ skriesim?

Vai gudros jautāsim? Tik Tavi vārdi rādīs Mums spēku, dzīvību!

Tie dzīves ceļā vadīs Un sniegs mums svētību!

Dodamies! 2021. gadā lai Viņa vārdi sniedz mums svētību!

Jūsu

+ Lauma