Draudzei 70! Svētbrīdis un sarīkojums 7. februārī

2021-02-05

1951. gada 21. janvārī pēc dievkalpojuma Augustānas baznīcas apakšējās telpās sanākušie ap 100 latviešu dievlūdzēju vienprātīgi nolēma dibināt

Latviešu evanģeliski luterisko draudzi Vašingtonā, DC.

SVINĒSIM SAVU 70. JUBILEJU VISA GADA GARUMĀ!

SVINĪBU ATKLĀŠANA

             Svētdien, 2021. gada 7. februārī plkst. 11:00
             Virtuāli Zoom platformā *

Draudzes un skolas jubilejas SVĒTBRĪDIS

Piedalās archibīskape Lauma Zušēvica un draudzes pamatskola.

Seko Draudzīgā aicinājuma sarīkojums "Vienu graudu veselu" ar atskatu skolas vēsturē.

Zoom pieslēgšanās norādījumi

IK MĒNEŠA ATSKATS

Reizi mēnesī sadraudzības laikā pēc svētbrīža atcerēsimies nozīmīgākos notikumus un personības draudzes dzīvē. Atskatu temati tiks izziņoti atsevišķi.

Jubilejas ziedojumu fonds 'ATVĒRTAS DURVIS'

Puse no fonda līdzekļiem atbalstīs vitrāžu izveidi mūsu dievnama durvīm, gaidot dienu, kad tās atkal varēsim atvērt. Otru pusi ziedosim Lutheran Immigration and Refugee Service, pateicībā par tiem, kas atvēra šīs zemes durvis latviešu bēgļiem - ieskaitot mūsu draudzes dibinātājiem.


PATEICĪBAS DIEVKALPOJUMS

Tad, kad varēsim droši un brīvi atkal pulcēties mūsu iemīļotajā dievnamā, noslēgsim jubilejas gadu ar pieminēšanām un pateicību!