Draudzes pilnsapulce 2021. gada 27. martā plkst. 13:00

2021-03-26

LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀS DRAUDZES VAŠINGTONĀ, DC
PILNSAPULCE
sestdien, 2021. gada 27. martā
plkst. 13:00 (ZOOM)

Paredzētā darba kārtība:

1. Ievada lūgšana
2. Sapulces vadības ievēlēšana
3. Darba gaitas apstiprināšana
4. 2020. gada amatpersonu darbības pārskatu pieņemšana un pārrunas
5. Revīzijas komisijas ziņojums
6. 2020. gada finanču pārskats
7. 2021. gada budžeta apstiprināšana
8. Draudzes padomes un Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas
10. Dažādi jautājumi

Katra draudzes locekļa pienākums ir piedalīties draudzes pilnsapulcē. Pirms pilnsapulces izsūtīsim draudzes locekļiem darbības pārskatus. Lūdzam pirms 27. marta materiālus izlasīt. Pilnsapulces laikā nav paredzēts atkārtot pārskatos rakstīto, bet sagaidām, ka klātesošie būs gatavi aktīvi piedalīties pārrunās.

Draudzes padomes uzdevumā,
Dace Zalmane, priekšniece