"Jauna dziesma"

2020-07-27

Raksta Krisīte Skare, XIV Vispārējo dziesmu un deju svētku mūzikas nozares vadītāja.

" 2020. gada pavasara attālinātajos apstākļos mēs katrs darījām, ko varējām, lai mūsu Amerikas latviešu jaunieši izjustu, ka viņu plašākā latviešu ģimene nepazūd. Mēs mācījām gramatiku, vēsturi, ģeogrāfiju un pat tautas dejas izmantojot Zoom, rīkojām tiešraides un uzjautrinošus pasākumus saviem skolēniem, un sazvanījāmies un sarakstījāmies vēl vairāk, kā jebkad.

Tiešsaistes sarunās ar ASV latviešu skolu pārzinēm, ko veicināja ALA Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane, es ierosināju projektu, kam mērķis būtu jautrā un izaicinošajā veidā savienot visus skolniekus, kas COVID-19 pašizolācijas laikā nevar kopā būt. Pārzines ar lielu prieku atbalstīja šādu veidu nodarbību. Skolēnus aicināju sevi iefilmēt dziedot Lolitas Ritmanes un Guntara Rača skaņdarbu "Jauna dziesma" un no visiem ierakstiem izveidojām pirmo ASV latviešu jauniešu virtuālu kopkori."

"JAUNA DZIESMA"
Mūzika: Lolita Ritmane
Vārdi: Guntars Račs

PROJEKTA PRODUCENTE
Krisīte Skare

VIDEO MONTĒŠANA
Ēriks Galiņš

SKAŅU APSTRĀDE
Krisīte Skare
Michael Glashow

PROJEKTU ATBALSTĪTĀJI
Amerikas Latviešu Apvienība
Latviešu dziesmu un deju svētku fonds (dibināts pēc dziesmu svētkiem Baltimorā)

PIEDALĀS:

  • Bostonas latviešu skola
  • Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu skola
  • Losandželosas latviešu skola
  • Mineapoles un St. Paulas latviešu skola
  • Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Jonkeru pamatskola
  • Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu skola
  • Ročesteras Krusta draudzes svētdienas skola
  • San Diego latviešu skola
  • Vašingtonas draudzes pamatskola
  • Ziemeļkalifornijas latviešu skola