Kopīga Dziesmu un deju svētku skatīšanās draudzes namā

2023-07-03

Dziesmu un Deju svētku kopīga skatīšanās draudzes namā

Lai arī mēs varētu baudīt dažus Dziesmu un deju svētku sarīkojumus, atzīmējot Dziesmu svētku 150 gadu jubileju, mums ir dota atļauja šos rādīt draudzes nama lielajā zālē.

Tos rādīsim uz lielā ekrāna sekojošās dienās:

ceturtdien, 6. jūlijā plkst. 13:30 (pēc Vašingtonas laika): Koŗu lielkoncerts "Tīrums, Dziesmas ceļš".

sestdien, 8. jūlijā plkst. 15:00: Deju lieluzvedums "Mūžīgais dzinējs".

svētdien, 9. jūlijā plkst. 12:30: Noslēguma koncerts "Kopā Augšup". Pēc koncerta "Sadziedāšanās nakts".

Paredzēti atspirdzinājumi pret ziedojumiem.