Latviešu muzejs piedalās ''Montgomery Heritage Days'' festivālā

2024-06-29

Organizācija Heritage Montgomery, kas atbalsta dažāda veida vēsturiskas vietas mūsu apriņķī, ir uzaicinājusi, pēc vairāku gadu pārtraukuma, mūs piedalīties Mantojuma dienās (Heritage Days) 

š.g. 29. un 30. jūnijā, no 12:00 līdz 16:00 

Mūsu Mantojuma dienas notiks Vašingtonas, DC, ev. lut. draudzes nama telpās. Kaut vadību ir uzņēmies Latviešu muzejs, lūdzam visiem, kam svarīga Latvijas vārda izplatīšana, piedalīties šinīs dienās ar padomiem, ieteikumiem un darbu. Agrāk esot bijušas ļoti sekmīgas šīs dienas ar dažādām nodarbībām un programmām. Būtu ļoti teicami to veikt arī šogad. Līdz šim ir sarunāts ansamblis Sudrabavots, kas uzstāsies sestdienas pēcpusdienā. Lūdzam pieteikt citas programmas, ko iepriekš izreklāmētu presē un sociālos medijos. Būtu vēlamas bērnu nodarbības, pamācību stundas un pārdodamas preces. Uz Mantojuma dienām nav ieejas maksas, bet drīkst pārdot preces. 

Tuvāku informāciju var saņemt no manis. Lūdzam paziņot ģimenes piederīgajiem, paziņām, kaimiņiem un citiem interesentiem par iespēju apmeklēt šos sarīkojumus, kā arī piedalīties ar ieteikumiem un darbiem. Tikai kopīgiem spēkiem spēsim veikt ko iespaidīgu un skaistu, rādot mūsu latvisko mantojumu plašākai pasaulei. 

Latviešu mūzejs būs atvērts sestdien, 29. jūnijā no 10:00 līdz 17:00, un svētdien, 30. jūnijā no 11:00 līdz 17:00. 

Lūdzu rakstīt Renātei Grāverei: renateg9949@gmail.com vai museum@alausa.org tel. 240-825-5574 

Priecāšos par katru padomu un palīgu!