Latvijas neatkarības proklamēšanas 102. gadadiena

2020-11-09

Kā piedalīties?

Reģistrējieties iepriekš Zoom platformā: https://ieej.lv/AZw3V
Pa tālruni: +1 301 715 8592. Ievadiet "Meeting ID" 870 7529 2137#, tad "Passcode" 096673#

Ko sagatavot iepriekš?

Sameklējiet tautisku jostu, prievīti vai lakatu, un nolieciet pa rokai. Ceram kopā ar visiem dalībniekiem veidot garu vienojošu vijumu virtuālajā vidē.

Piepildīsim glāzes, lai paceltu tostam, kad novēlēsim Latvijai saules mūžu!