Lūgšana, karam Ukrainā iesākoties

2022-02-24


Visuvarenais Dievs!

Kad miers ir izjaukts, drošība atņemta, dzīvība apdraudēta - jo kaŗš ir iesākts, esi Tu sargs un palīgs!
Tiem, kas bēg, kam mājvietas izpostītas,
kas dzīvo bailēs un neziņā, kas jau sēro,
esi Tu sargs un palīgs!

Tiem, kas gājuši kaujas laukā, kas aizstāv savu tēvuzemi,
kas cīnās par taisnību un tiesu,
esi Tu sargs un palīgs!

Tiem, kas gatavi stāvēt un cīnīties par Ukrainas neatkarību un drošību,
kas palikuši uz vietas, lai pasaulei dotu patiesu liecību par notiekošo,
kas meklē veidus kā ierobežot naida un ļaunuma izplatīšanos,
kas vēlas rast miera ceļu,
esi Tu sargs un palīgs!

Mēs lūdzam, lai nāk Tava valstība un miers un cerība
caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, mūsu Kungu -
Jo Tu esi mūsu sargs un palīgs!

Āmen.

Dieva miers ar mums visiem!

Prāv. Anita Vārsberga-Pāža

2022. gada 24. februārī