Paziņojums no LELBA pret rasistisku vardarbību

2020-07-23

Pielikumā ir LELBA paziņojums "The Latvian Evangelical Lutheran Church in America Response to Racist Violence", kuru vienbalsīgi ir apstiprinājusi LELBA pārvalde.

LELBA aicina arī ikvienu, kurš vēlas palīdzēt šajā svarīgā darbā, nākt talkā, lai realizētu "Action points", kuri ir aprakstīti paziņojumā.