Pļaujas svētku brīvdabas dievkalpojums svētdien, 2020. gada 18. oktobrī plkst. 11:00

2020-10-16

Laipni aicinām piedalīties klātienē Pļaujas svētku brīvdabas dievkalpojumā
svētdien, 2020. gada 18. oktobrī plkst. 11:00
stāvlaukumā aiz draudzes ēkas.


Dievkalpojums tiks pārraidīts arī virtuāli - Zoom platformā (pieslēgšanās norādes šeit: 
Zoom pieslēgšanās norādījumi

Ierodoties uz dievkalpojumu, lūdzam ievērot šādus nosacījumus Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai:

  • Visu dievkalpojuma laiku mutes un deguna masku lietošana ir obligāta;
  • Visiem ir jāievēro sociālās distancēšanās prasības, t.i, jāievēro 2 metru (6 pēdu) distance no pārējiem dievlūdzējiem, izņemot gadījumus,ja dievlūdzēji ir vienas mājsaimniecības locekļi;
  • Draudzes telpu lietošana ir atļauta tikai ārkārtas gadījumā;
  • Labierīcību lietošanas gadījumā, tajās var uzturēties tikai viena persona;
  • Rūpīgi dezinficējiet rokas pirms un pēc labierīcību lietošanas;
  • Sekojiet dievkalpojuma dežurantu norādēm par pārvietošanos (ienākšanu un iziešanu) dievkalpojuma norises vietā.


Lūdzam neierasties uz dievkalpojumu, ja jums ir temperatūra vai jebkādas elpceļu infekcijas slimības pazīmes!