Valstssvētku svinības 2022. gada 19. novembrī

2022-11-12

Informācija par Valstssvētku svinībām, kas notiks 2022. gada 19. novembrī plkst. 12:00
Vašingtonas DC latviešu ev. luteriskās draudzes namā ir atrodama šeit: