Dievnama lietošana un likmes

Kristība

Pēc ev. lut. Baznīcas kārtības kristības notiek draudzes dievkalpojumā - svētdienā vai svētkos. Īpašas likmes vai noteikumi neattiecas.

Bet, ja nopietnu un attaisnotu iemeslu dēļ, kristības ar mācītāju sarunātas citā dienā/laikā, tad ģimenei jāmaksā par dievnama lietošanu $400 + $50/ stundā dežurantam*.

Piezīme: Kristībās bērns kļūst par Baznīcas locekli un tiek iesaistīts draudzē. Tādēļ vismaz vienam vecākam jābūt mūsu draudzes loceklim.

Ārpus kārtas mūsu dievnamā var notikt citas draudzes locekļa/u bērna kristības, ja ir piekrišana no tās draudzes mācītāja/s.

Laulības

Draudzes locekļiem dievnama lietošana ir pret ziedojumu, bet $50 /stundā dežurantam.

Tiem, kas nav mūsu draudzes locekļi, par dievnama lietošanu jāmaksā
$400 + $50/ stundā par dežurantu.

Bēres

Miruša draudzes locekļa bēres notiek dievnamā pret ziedojumu.

Tiem, kas nav draudzes locekļi, par dievnama lietošanu bēru dievkalpojumam jāmaksā $400 + $50/ stundā par dežurantu.

* Dežurants nepieciešams ja būs vairāk par 50 dievlūdzēju / viesu.

Apmācītu dežurantu sarakstu veido pērmindere Dagnija Ķilpe.

Dežurants var būt pašu ģimenes loceklis vai mūsu draudzes loceklis - ko apstiprina Dagnija Ķilpe un mācītāja.

Dežurants saņem attiecīgo honorāru.

Par dievnama lietošanu lūdzam sazināties ar Prāv. Anitu Vārsbergu Pāžu (macanitavp@gmail.com), bet par iespējām īrēt citas nama telpas - ar Daci Zalmani (dzalmanis@yahoo.com)