Draudzei 70!

1951. gada 21. janvārī pēc dievkalpojuma Augustānas baznīcas apakšējās telpās sanākušie ap 100 latviešu dievlūdzēju vienprātīgi nolēma dibināt Latviešu evanģeliski
luterisko draudzi Vašingtonā, DC.

SVINĒSIM SAVU 70. JUBILEJU VISA GADA GARUMĀ!

IK MĒNEŠA ATSKATS

Reizi mēnesī sadraudzības laikā pēc svētbrīža atcerēsimies nozīmīgākos notikumus un personības draudzes dzīvē. 

Jubilejas ziedojumu fonds 'ATVĒRTAS DURVIS'

Puse no fonda līdzekļiem atbalstīs vitrāžu izveidi mūsu dievnama durvīm, gaidot dienu, kad tās atkal varēsim atvērt. Otru pusi ziedosim Lutheran Immigration and Refugee Service, pateicībā par tiem, kas atvēra šīs zemes durvis latviešu bēgļiem - ieskaitot mūsu draudzes dibinātājiem.


Video no draudzes un skolas jubilejas svētbrīža un Draudzīgā aicinājuma sarīkojuma, kas notika 2021. gada 7. februārī:

https://www.youtube.com/watch?v=L6lOAzuGtQ4

Atskats draudzes vēsturē (2021. gada 7. martā) - prāvests A. Veinbergs

https://www.youtube.com/watch?v=1lk3VQfHvog

Atskats draudzes vēsturē (2021. gada 14. martā) - mācītājs K. Valters

https://www.youtube.com/watch?v=VA9W_k_MLAg

Atskats draudzes vēsturē (2021. gada 21. martā) - prāvests A. Ozols un mācītājs T. Šmits

https://www.youtube.com/watch?v=LhX-ltRUV0U

Atskats draudzes vēsturē (2021. gada 11. aprīlī) - prāveste Anita Vārsberga Pāža

https://www.youtube.com/watch?v=Vu8MM-lWyqY