2019. gada VASARA

 

Vasaras dievkalpojumi notiek 10:00

Kārtējie dievkalpojumi ir ar Svēto vakarēdienu.

Seko kristīga sadraudzība pērminderes un palīgu izkārtojumā.

 

                                                  

2. JŪNIJĀ (Debesbraukšanas diena) – DIEVKALPOJUMS

9. JŪNIJĀ (Vasarsvētki) –

                        Aizvesto piemiņas DIEVKALPOJUMS

                        Kolekte par labu Okupācijas mūzeja fondam.

            pirmdien, 10. jūnijā – 18:30 Literārais pulciņš

            trešdien, 12. jūnijā – 19:30 Padomes sēde

16. JŪNIJĀ (Trīsvienības svētki) – DIEVKALPOJUMS

23. un 30. JŪNIJĀDIEVKALPOJUMS

7. JŪLIJĀ – DIEVKALPOJUMS nenotiks

14. JŪLIJĀ –  Laju vadīts VĀRDA DIEVKALPOJUMS

21. JŪLIJĀDIEVKALPOJUMS

28. JŪLIJĀ, 4. AUGUSTĀ – Laju vadīts VĀRDA DIEVKALPOJUMS

11. AUGUSTĀ

                             KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS Rock Creek Kapsētā Vašingtonā.

                             Rokvillē dievkalpojums nenotiek.

18. un 25. AUGUSTĀDIEVKALPOJUMS

                                                                 ATELPA

                                                no 29. augusta līdz 1. septembrim

                                                    Draudžu dienās Katskiļos *

 

1. SEPTEMBRĪ – Laju vadīts VĀRDA DIEVKALPOJUMS

 

atzīmēšanai  kalendāros

8. septembrī – Latviešu skolas mācību gada atklāšana