2019. gada MARTS

 

Svētdienās:

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības

11:00 DIEVKALPOJUMS

Seko kristīga sadraudzība 

 

3. MARTĀ -  Mūsu Kunga apskaidrošanas diena

8:30 – 10:00 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju

11:00 Vārda DIEVKALPOJUMS

13:00 filmas “Bille” izrāde (Latviešu skola)

            pirmdien, 4. martā – 19:00 Literārais pulciņš

            trešdien, 6. martā – Pelnu diena (Ciešanu laika sākums)

19:00 Gatavošanās Ciešanu laikam ar pārdomām dievnamā

19:30 Pelnu dienas svētbrīdis

Padomes sēde

 

10. MARTĀ – Ciešanu laika pirmā svētdiena

Plkv. O. Kalpaka un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas

DIEVKALPOJUMS

Pēc dievkalpojuma korporācijas Dzintra kopa aicina uz pusdienām

13:30 – Daugavas Vanagu apvienības gada sapulce

 

17. MARTĀ – Ciešanu laika otrā svētdiena

Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

13:00 sanāksme par Dāmu komitejas darbību

 

24. MARTĀ – Ciešanu laika trešā svētdiena

Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

Sveiksim marta jubilārus

Pēc dievkalpojuma – draudzes pilnsapulce

 

31. MARTĀ – Ciešanu laika ceturtā svētdiena

Ģimeņu DIEVKALPOJUMS ar svēto vakarēdienu

Pēc dievkalpojuma – latviešu animācijas filmas “Saule brauca debesīs” izrāde (Latviešu skola)