2019. gada SEPTEMBRIS

Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

 

Svētdienās:

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības

11:00 DIEVKALPOJUMS

Seko kristīga sadraudzība

                       

            sestdien, 7. septembrī – 12:00 Vecāku talka latviešu skolā

8. SEPTEMBRĪ – Latviešu skolas mācību gada atklāšana

9:15 Latviešu skolas pirmā diena,  10:00  Zaķīšu nodarbības

11:00 Jauniešu vadīts SVĒTBRĪDIS

            trešdien, 11. septembrī – 19:30 Padomes sēde

15. SEPTEMBRĪ –  DIEVKALPOJUMS

12:30 Skolas vecāku un skolotāju sapulce

22. SEPTEMBRĪ – DIEVKALPOJUMS

Pie kafijas galda “Sveika, Latvija!” jaunieši stāstīs par šajā vasarā piedzīvoto, apceļojot Latviju.          

            pirmdien, 23. septembrī – 18:30 Literārais pulciņš *

            sestdien, 28. septembrī – 18:00 OKTOBERFEST *

29. SEPTEMBRĪ –DIEVKALPOJUMS

Pie kafijas galda sveiksim vasaras un septembra jubilārus

 

 

atzīmēšanai  kalendāros

 

6. oktobrī – Jelgavas Big Band koncerts

13. oktobrī – Pļaujas svētki