2020 gada JANVĀRIS

Svētdienās:

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības

11:00 DIEVKALPOJUMS

Seko kristīga sadraudzība

                       

 

5. JANVĀRĪ – 2. svētdiena pēc Ziemsvētkiem

Zvaigznes dienas ģimeņu VĀRDA DIEVKALPOJUMS

Pēc Ziemsvētku brīvdienām Latviešu skolai atsākas mācības.

            trešdien, 8. janvārī – 19:30 Padomes sēde 

      

12. JANVĀRĪ – Atspīdēšanas laika 1. svētdiena

Kārtējais skolas darbs un DIEVKALPOJUMS

Pie kafijas galda māc. Anita ar interesentiem pārrunās Iesvētes mācību mērķus un plānu, kā arī nākamo jauniešu iesvētību iespējamos datumus.  Ja ir interese, bet nevarat piedalīties pārrunās, lūdzu sazinieties ar mācītāju.

            pirmdien, 13. janvārī – 18:30 Literārais pulciņš

 

19. JANVĀRĪ –  Atspīdēšanas laika 2. svētdiena

DIEVKALPOJUMS – Vašingtonas draudzes 69. jubilejas zīmē

Pie kafijas galda – janvāra jubilāru sveikšana; seko draudzes pārrunas *

 

Vīzija 20/20:  ATSKATS

Mūsu draudzes pamati Bībelē, satversmē, vēsturē

Nāc, piedalies pārdomās & pārrunās!

26. JANVĀRĪ – Atspīdēšanas laika 3. svētdiena

11:00 Latviešu skolas Draudzīgā aicinājuma DIEVKALPOJUMS

 un SARĪKOJUMS *   Dievkalpojumā un sarīkojumā piedalās viesis – māc. Dāgs Demandts no Mineapoles