2019. gada NOVEMBRIS

3. NOVEMBRĪ

Ģimeņu DIEVKALPOJUMS ar Sv.kristību un Sv.vakarēdienu

no 8:30 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju.

Pēc dievkalpojuma, pie korporācijas Daugaviete klātā kafijas galda, Sadarbība ar Latviju komitejas priekšsēdis Egons Pļavnieks stāstīs par šīs vasaras Latvijas apciemojumiem.

            6., 7., 8. novembrī – katru dienu no 11:00 Uteņa iekārtošana*

trešdien, 6. novembrī – 19:30 Padomes sēde

            piektdien, 8. novembrī – Baltic Advocacy Day (ALA, JBANC)*

            sestdien, 9. novembrī – 8:30 UTENIS*

            sestdien, 9. novembrī – 10:00 Novusa turnīrs LR vēstniecībā *

10. NOVEMBRĪ –  Lāčplēša diena.  Varoņu piemiņas diena.

11:00  PIEMIŅAS SVĒTBRĪDIS Rock Creek kapsētā – Lāčplēša kara ordeņa kavalieru un diplomātu pieminēšana *  Dievkalpojums Rokvillē nenotiek.  Par transporta iespējām skat.  Īsziņas.

            pirmdien, 11. novembrī – 19:30 Valda un Rūtas Muktupāvelu koncertprogramma (LOV) *

17. NOVEMBRĪ – Valsts svētki Vašingtonā

9:30     Karoga uzvilkšana pie draudzes nama

10:00   Latvijas valsts svētku DIEVKALPOJUMS un sarīkojums*

24. NOVEMBRĪ - Mūžības svētdiena

Mirušo piemiņas DIEVKALPOJUMS

Pie kafijas galda – novembra jubilāru sveikšana

16:00   Svecīšu svētbrīdis Rock Creek kapsētā

 

1. DECEMBRĪ – Adventa pirmā svētdiena

DIEVKALPOJUMS.  Latviešu skolai Pateicības dienas brīvdiena.

 

atzīmēšanai  kalendāros

 

8. decembrī  – Ziemsvētku tirdziņš *

15. decembrī – Skolas eglītes dievkalpojums un sarīkojums