2019. gada FEBRUĀRIS

Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

 

Svētdienās:

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības

11:00 DIEVKALPOJUMS

Seko kristīga sadraudzība 

3. FEBRUĀRĪ – Epifānijas laika ceturtā svētdiena

Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

Pēc skolas – vecāku un skolotāju sapulce

            ceturtdien, 7. februārī  – 19:30  Padomes sēde

            sestdien, 9. februārī – 20:00 Balle “Sirsniņas sniegā” (DV)*

10. FEBRUĀRĪ –  Epifānijas laika piektā svētdiena

Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

17. FEBRUĀRĪ - Epifānijas laika sestā svētdiena

Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS

 

24. FEBRUĀRĪ – Epifānijas laika septītā svētdiena

Ģimeņu DIEVKALPOJUMS ar svēto vakarēdienu

Sveiksim februāra jubilārus

Seko – skolas tēvu rīkotās Pankūku brokastis! * Ienākumi  par labu draudzes Jaunatnes stipendiju fondam

            sestdien, 23. februārī – 18:00 Baltiešu deju festivāls (rīko NAMEJS)*

13:00 – LELCHE pilnsapulce

3. MARTĀ -  Mūsu Kunga apskaidrošanas diena

Vārda DIEVKALPOJUMS

no 8:30 – 10:00 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju

13:00 filmas “Bille” izrāde (Latviešu skola) *