Klusā nedēļa - LELBA sagatavotie dievkalpojumi

Katrs LELBA apgabals uzņēmies atbildību par vienu no Klusās nedēļas dievkalpojumiem: Pūpolu svētdienā - Kanādas apgabals, Zaļā Ceturtdienā - Rietumu apgabals, Lielā Piektdienā - Vidienes apgabals, un Lieldienās - Austrumu apgabals. Katram dievkalpojumam ir izgatavotas dziesmu lapiņas, kuŗas, kopā ar saiti uz dievkalpojuma video, ir pieejamas zemāk.