Klusā nedēļa - LELBA sagatavotie dievkalpojumi

Katrs LELBA apgabals uzņēmies atbildību par vienu no Klusās nedēļas dievkalpojumiem: Pūpolu svētdienā - Kanādas apgabals, Zaļā Ceturtdienā - Rietumu apgabals, Lielā Piektdienā - Vidienes apgabals, un Lieldienās - Austrumu apgabals. Katram dievkalpojumam ir izgatavotas dziesmu lapiņas, kuŗas, kopā ar saiti uz dievkalpojuma video, ir pieejamas zemāk.


Klusajā nedēļā prāv. Anita kopā ar mūziķi Līvu Blūmu notur virtuālu svētbrīdi katru dienu plkst 11:00 no Pūpolu svētdienas līdz Lieldienu rītam.