Vašingtonas ev. lut. draudzes Klusajās nedēļās ieraksti

Klusā nedēļa - LELBA sagatavotie dievkalpojumi

Katrs LELBA apgabals uzņēmies atbildību par vienu no Klusās nedēļas dievkalpojumiem: Pūpolu svētdienā - Kanādas apgabals, Zaļā Ceturtdienā - Rietumu apgabals, Lielā Piektdienā - Vidienes apgabals, un Lieldienās - Austrumu apgabals. Katram dievkalpojumam ir izgatavotas dziesmu lapiņas, kuŗas, kopā ar saiti uz dievkalpojuma video, ir pieejamas zemāk.

Vēstule no LELBA par šo projektu

Lasīt vairāk

Pūpola svētdienas dievkalpojums

Video ieraksts

Dziesmu lapiņa

Zaļās ceturdienas dievkalpojums

Video ieraksts

Dziemsu lapiņa

Lieldienu dievakpojums

Video ieraksts

Dziesmu lapiņa