Vašingtonas ev. lut. draudzes virtālo svētbrīžu ieraksti Klusājā nedēļā

12. aprīlis, Pensionāru nama apciemojums

Video

12. aprīlis, Lieldienas

Virtuālais svētbrīdis

11. aprīlis, Klusā sestdiena

Virtuālais svētbrīdis

10. aprīlis, Lielā piektdiena

Virtuālais svētbrīdis

9. aprīlis, Zaļa ceturtdiena

Virtuālais svētbrīdis

8. aprīlis, trešdiena

Virtuālais svētbrīdis

7. aprīlis, otrdiena

Virtuālais svētbrīdis

6. aprīlīs, pirmdiena

Virtuālais svētbrīdis

Klusā nedēļa - LELBA sagatavotie dievkalpojumi

Katrs LELBA apgabals uzņēmies atbildību par vienu no Klusās nedēļas dievkalpojumiem: Pūpolu svētdienā - Kanādas apgabals, Zaļā Ceturtdienā - Rietumu apgabals, Lielā Piektdienā - Vidienes apgabals, un Lieldienās - Austrumu apgabals. Katram dievkalpojumam ir izgatavotas dziesmu lapiņas, kuŗas, kopā ar saiti uz dievkalpojuma video, ir pieejamas zemāk.

Vēstule no LELBA par šo projektu

Lasīt vairāk

Pūpola svētdienas dievkalpojums

Video ieraksts

Dziesmu lapiņa

Zaļās ceturdienas dievkalpojums

Video ieraksts

Dziemsu lapiņa

Lieldienu dievakpojums

Video ieraksts

Dziesmu lapiņa