Lieldienas 2021

SVĒTBRĪŽI

28. MARTĀ - plkst. 11:00 PŪPOLU SVĒTDIENA

1. APRĪLĪ - plkst. 11:00 ZAĻĀ CETURTDIENA

2. APRĪLĪ - plkst. 15:00 LIELĀ PIEKTDIENA

3. APRĪLĪ - plkst. 19:30 KLUSĀS SESTDIENAS JAUNIEŠU SVĒTBRĪDIS

4. APRĪLĪ - plkst. 8:00 KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI


Vācijas apgabala LELBPasaulē sagatavoto Pūpolsvētdienas video dievkalpojumu var noskatīties šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=aC4icCxxYrQ

LELBA Rietumu apgabala sagatavoto Zaļās Ceturtdienas dievkalpojumu var noskatīties šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=v0ypSnQ9KZs&t=6s

LELBPasaulē sagatavoto Lielās Piektdienas dievkalpojumu var noskatīties šeit:

https://youtu.be/XmI68EtHpds

LELBPasaulē Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums:

https://www.youtube.com/watch?v=i3_xe2huBMM