Sadarbība ar Latviju

Komitejas darbības pārskats

1. Neskatoties uz to, ka Latvijā dzīvojošo dzīves apstākļi pēdējos 28 neatkarības gados ir ievērojami uzlabojušies, diemžēl, vēl joprojām, daudzas ģimenes dzīvo ļoti trūcīgi.

2. Mēs sniedzam atbalstu nevalstiskajām organizācijām, kuru darbības finansēšanu Latvijas valdība nespēj nodrošināt.

3. Ziedojumi tiešā veidā un bez starpnieku iesaistestiek izmantoti tikai nevalstisko organizāciju atbalstam.

4. Mūsu ziedojumi ir augsti novērtēti ne tikai kā financiāls atbalsts, bet arī un īpaši kā morāls atbalsts.