Vīzija 20/20 trešās pārrunas

VĪZIJA 20/20 VISION 2020. gada 1. martā notika trešās draudzes pārrunas: "Skats uz nākotni."

Ņemot vērā iepriekšējos sniegumus, mēs uzdevām jautājumus visiem klātesošie. Mēs esam luterāņu draudze kas kalpo Vašingtonas DC latviešu sabiedrībā. 

Ko mēs darām? Kam un kā mēs kalpojam? Rakstiskās atbildes iekļāva visu ko mēs darām un arī nāca ieteikumi - dalīties informāciju ar Amerikas sabiedrību, dziļāk iepazīties draudzes locekļu starpā, mainīties līdzi laikam, u.c