Vīzija 20/20 primās pārrunas

VĪZIJA 20/20 VISION 2020. gada 19. janvārī notika pirmās draudzes pārrunas DC draudzes 69. jubilejas zīmē: "Mūsu pamati Bībelē, satversmē, vēsturē".

Draudzes revidente Vija Ūdenāne ievadīja pārrunas. Tad prāv. Anita iepazīstināja (atsvaidzināja atmiņu?) ar uzdevumiem, ko Jēzus saviem mācekļiem (mums!) deva laikā starp Augšāmcelšanos un Debesbraukšanu. Šie bibliskie pamati un Dieva dotie uzdevumi jau nosaka mūsu misiju. Jautājums ir vai mēs tos uzdevumus pildām, un kā vislabāk to darīt šodienas apstākļos. Tātad, kas ir mūsu vīzija?

Padomes loceklis Ivars Kuškēvics atgādināja klātesošajiem mūsu draudzes mērķus, kas aprakstīti draudzes satversmē. Ivara komentāri un jautājumi par katru mērķi palīdzēja atzīt, ka mēs patiesi pildām savus mērķus, bet arī izaicināja sākt pārdomāt kā kalpot uz priekšu.

Šīs pirmās pārrunas notika dienā, kad atzīmējām draudzes 69. jubileju. Tādēļ padomes priekšniece Dace Zalmane dalījās savās pārdomās par visu, ko mūsu draudze ir veikusi, darījusi, kā kalpojusi draudzes locekļiem, Vašingtonas latviešu sabiedrībai, tautai Latvijā un pasaulei. No viņas atskata pagātnē sapratām, cik svētīta mūsu draudze ir bijusi ar labiem, uzticīgiem draudzes vadītājiem un locekļiem, kas pašaizliedzīgi ziedojuši savu laiku, talantus un līdzekļus, lai dibinātu draudzi, uzceltu dievnamu un sabiedriskās telpas, kristīā mīlestībā rūpētos par mums pašiem un citiem. Pateicoties viņiem, mums vēl šodien ir kur sanākt un meklēt veidus, kā viņu iesākto darbu turpināt.

No Vijas uzrunas draudzei:

"Mēs kā draudze iesākam savu 70. darbības gadu un esam pateicīgi tiem mūsu priekštečiem, kuriem bija redzējums, vīzija un ticība nākotnei, kas ar visu savu būtību veidoja šo draudzi un gādāja, un būvēja draudzes namu. Tā bija viņu vīzija.

Šodien un nākamajās mūsu tikšanās reizēs, mēs gribam apskatīt un pārdomāt līdz šim noieto ceļu un kā mēs gribam to turpināt

Kas šajā 2020. gadā ir redzams un darāms? Kas ir nepieciešams? Kā varam piedalīties? Kādi ir mūsu Īsziņas Februāris 2020 mērķi? Kāda ir mūsu kalpošana? Tā bija liela apņēmība mūsu draudzes dibinātajiem pirms 70 gadiem. Vai mēs uzturēsim viņu vīziju? Kas ir mūsu vīzija?

Šodien mēs atskatīsimies uz vēsturi un atcerēsimies draudzes pamatus.

Nākamajā tikšanās reizē pārrunāsim mūsu pašreizējos apstākļus, demogrāfisko situāciju. Kāda ir realitāte? Cik liela ir bijusi mūsu draudze un cik locekļu pieder tai šodien.? Kāds ir draudzes locekļu vidējais vecums? No kurienes nāk mūsu līdzekļi? Kā mēs saimniekojam ar to, kas mums dots?

Trešajā sanāksmē, gatavojoties pilnsapulcei, pārdomāsim, uz kurieni mēs ejam. Ko mēs esam spējīgi darīt? Vai mums būtu kas jāmaina, lai varētu nodrošināt draudzes pastāvēšanu? Kā mēs varam turpināt savu darbību? Kā to uzlabot? Kas ir vīzija draudzes pastāvēšanai?

Tas ir mūsu pienākums - kā draudzei. Mēs katrs piederam un saņemam savu svētību šajā draudzē. Mūsu mācītāja ir garīgais gans, bet mums kā draudzes locekļiem ir jāuzņemas vadīt un veicināt šo draudzi. Tamdēļ mēs, no padomes, lūdzam visiem klausīties, pārdomāt un nākt un dalīties ar savu vīziju.

Tas ir ko mēs ceram paveikt šodien un nākamajās tikšanās reizēs."